I dag finns det luftpistoler som ser mer eller mindre realistiska ut. På lite avstånd kan en luftpistol rent av se så pass äkta ut att till och med poliser kan ha svårt att se skillnad på en sådan och på ett riktigt vapen. Det gäller alltså att ha koll på en hel del saker när man köper luftpistolen, och man måste också sköta den ordentligt.

Håll koll på vapnet

En luftpistol kan orsaka allvarlig skada och därför får man inte rikta den mot andra personer. Man bör också se till att man inte bara lägger den ifrån sig där barn eller andra kan komma åt den. Det här är extra viktigt om pistolen är laddad. Ett barn som springer runt med en luftpistol kan skada sig själv och andra. Dessutom kan andra bli rädda.

Var köper man luftpistoler?

Luftpistoler kan köpas på flera olika ställen. Förr var det vanligt att finna dem på marknader men i och med att allt fler brott ägt rum i samband med luftpistoler har försäljningen där minskat. Det finns dock en del större varuhus som fortfarande säljer luftpistoler. Det handlar framför allt om butiker som sysslar med jakt och fritid.

Skötsel

En luftpistol måste skötas om för att fungera på ett bra sätt. Man kan inte behandla den hur som helst. Pipan kan bli smutsig, det kan bli svårt att få in tillräckligt med luft i vapnet eller så kan pistolen börja läcka.

Förvaring

I skötseln av en luftpistol ingår också förvaring av den. Man behöver inte ett vapenskåp till luftpistolen såvida den inte är väldigt kraftig. Det kan dock vara klokt att förvara luftpistolen på ett ställe där den inte är synlig. Barn bör inte heller kunna få tag på den. Man kan till exempel lägga den i en låst byrålåda, eller högt uppe i en garderob.