Många tror att luftgevär är så pass svaga att de inte kan orsaka några olyckor. Riktigt så är dock inte fallet. Varje år skadas flera personer i samband med olyckor där just luftvapen är inblandade. Men vilka risker finns det och kan det vara olagligt att äga luftgevär?

Kan luftgevär vara illegala?

Eftersom det i regel inte krävs några vapenlicenser eller särskilda kunskaper för att köpa eller äga ett luftgevär kan man tro att de inte kan vara illegala men det kan de faktiskt vara. Vissa luftgevär är så kraftiga att de kräver licens. Man måste också vara minst 18 år gammal för att äga gevären och dessutom kan man av olika anledningar vara förbjuden att äga några vapen alls.

Olycksrisker med luftgevär

Även om många luftgevär har en effektbegränsning finns det en del olycksrisker. Ett luftgevär som laddas fel kan ta skada och då kan även skytten skadas. Man kan också råka skjuta någon eller något som man inte ska skjuta. En annan olycksrisk är att man råkar uppfattas som hotfull om man till exempel är ute i skogen och skjuter samtidigt som någon annan kommer och går. Även om man inte helt kan ta bort olycksriskerna kan man minimera dem på olika sätt.

Hur allvarlig kan en skottskada bli?

Om man skjuter med ett effektbegränsat luftgevär på en sak så kan saken gå sönder. Billack kan ta skada och ett bildäck kan gå sönder. Om man råkar skjuta en människa eller ett djur är kanske själva skottskadan inte dödlig, men ett djur kan snabbt få en infektion och avlida av den. Om skottet träffar riktigt olyckligt kan det dock vara dödande trots att kraften inte är så hög. Dessutom kan man till exempel få en synskada om skottet träffar mitt i ögat. Är luftgeväret starkare, kan skadorna bli än allvarligare.